V současné době z důvodu naplnění kapacity bohužel nemůžeme registrovat nové pacienty.