MUDr. Radka Sýkorová

Ceník lékařských úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Ceník lékařských úkonů

ÚHRADA VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ od 1.2.2020

 • Pracovně lékařská péče – prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní) na žádost zaměstnavatele 700  Kč
 • Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele dle rozsahu 300 Kč
 • Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nový, rozšíření držitelé ŘP nad 65 let 700 Kč
 • Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu 700 Kč
 • Vyšetření žadatele k držení profesního nebo zdravotního průkazu 350 Kč
 • Vystavení potvrzení ke studiu na SŠ nebo VŠ á 1ks 150 Kč
 • Vyplnění lékařských nálezů pro účely komerčních pojišťoven – úrazy, uzavírání pojištění dle časové náročnosti 500  – 1000 Kč
 • Vyšetření k běžné sportovní činnosti (anamnéza, fyzikální vyšetření, EKG) 300 Kč
 • Lázně pro samoplátce 500 Kč
 • Předoperační vyšetření, které není ze zdravotních důvodů (plastické operace, interrupce na vlastní žádost apod. ) – včetně EKG, bez laboratoře 850 Kč
 • Lékařská zpráva vystavená na základě prohlídky s celkovým zhodnocením zdravotního stavu, např. před cestou do zahraničí apod. 700 Kč
 • Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů sociální péče 300 Kč
 • Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování (bez očkovací látky) 240 Kč
 • Zpráva pro soud na žádost pacienta 300 Kč
 • Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdr. pojišťovnou) 470 Kč
 • CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdr. pojišťovnou) 150 Kč
 • INRtest srážlivosti krve s interpretací výsledku(pokud není hrazeno zdr. pojišťovnou) 235 Kč
 • Administrativní úkon na vyžádání pacienta á 10 min 100 Kč
 • Kopírování a tisk zdr. dokumentace na žádost pacienta 5 Kč za 1 stránku
Registrace do pořadníku

Registrace do pořadníku

Vážení pacienti, při příchodu do čekárny se prosím registrujte pomocí kartičky zdravotní pojišťovny do pořadníku a neklepejte prosím na sestru. Pokud jste přinesli nějakou písemnost, zprávu, vzkaz - vhoďte ji prosím do schránky vpravo od dveří. Děkujeme...

číst více