MUDr. Radka Sýkorová

Ceník lékařských úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Ceník lékařských úkonů

ÚHRADA VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ od 23.1.2023

 • Pracovně lékařská péče – prohlídky do zaměstnání (vstupní, periodické,výstupní a mimořádné) na žádost zaměstnavatele včetně posudku 800,00 Kč
 • Výpis ze zdr. dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele 350,00 Kč
 • Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nový, rozšíření, po odebrání ŘP, držitelé ŘP nad 65 let 800,00 Kč
 • Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu 800,00 Kč
 • Vyšetření žadatele k držení zdravotního průkazu 400,00 Kč
 • Vystavení potvrzení ke studiu SŠ nebo VŠ 150,00 Kč
 • Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven – úrazy, uzavírání komerčního pojištění (dle časové náročnosti) 500 – 1500,00 Kč
 • Vyšetření k běžné sportovní činnosti 400,00 Kč
 • Lázně pro samoplátce včetně EKG 1000,00 Kč
 • Předoperační vyšetření, které není ze zdravotních důvodů ( plastické operace, interrupce na vlastní žádost apod.) včetně EKG , bez laboratoře 1000,00 Kč
 • Lékařská zpráva vystavená na základě prohlídky s celkovým zhodnocením zdr. stavu, např před cestou do zahraničí apod. 1000,00 Kč
 • Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů soc. péče 500,00 Kč
 • Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování ( nezahrnuje cenu očkovací látky) 300,00 Kč
 • Zpráva pro soud na žádost pacienta 500,00 Kč
 • Administrativní úkon na žádost pacienta á 10 min 100,00 Kč
 • Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta 5Kč/1 stránka
 • Elektr. poslání výsledků, žádanek , výpisu z dokumentace apod. na žádost pacienta 100,00 Kč
 • Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely (zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně apod.) 300,00 Kč.
Registrace do pořadníku

Registrace do pořadníku

Vážení pacienti, při příchodu do čekárny se prosím registrujte pomocí kartičky zdravotní pojišťovny do pořadníku a neklepejte prosím na sestru. Pokud jste přinesli nějakou písemnost, zprávu, vzkaz - vhoďte ji prosím do schránky vpravo od dveří. Děkujeme...

číst více